POUŽITÍ A POPIS

Uzavírací balony jsou zařízení sloužící k přechodnému uzavírání průtoku média potrubím. Pracovní část uzavíracího balonu tvoří duté pružné těleso, které se po vložení do potrubí naplní plynem
nebo kapalinou, čímž dojde k uzavření průtoku média. Pružné těleso může být opatřeno ochranným obalem. Je upevněno k zaváděcí části uzavíracího balonu, která je sestavena z různých komponentů dle konkrétních požadavků na použití balonu (zavedení balonu do potrubí, kontrola a ovládání jeho naplnění atd.).

Zavádění do uzavřených potrubí se doporučuje vzhledem k bezpečnosti a zvýšení životnosti balonu provádět vždy pouze otvory zhotovenými navrtáním s náležitě odjehlenými hranami.

Z důvodu bezpečnosti může být též u některých typů uzavíracích balonů doba použitelnosti časově omezena.

Podrobný popis, specifikace použití, vlastnosti a technické údaje jednotlivých řad, provedení a typů uzavíracích balonů jsou dále popsány v následujících katalogových listech.

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr uzavíraného potrubí:
50 - 2000 mm*

Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem

Maximální tlak v uzavíraném potrubí:
do 3 bar **

Pracovní teplota: -10/+130°C ***

* Maximální průměr uzavíraného potrubí dle typu a provedení balonu
** Maximální tlak dle typu a provedení balonu
*** Hranice teplotního rozsahu dle typu balonu
Poznámky

Kategorie: 2.2


aktualizace katalogu: 17. března 2018

Obsah katalogu

1. Zařízení pro navrtávání

1.1 Zařízení KNS-F1

1.2 Zařízení COMPACT-F1 do 16 bar

1.3 Zařízení COMPACT-F1 do 40 bar

1.4 Prvky, příslušenství a doplňky

2. Zařízení pro uzavírání potrubí

2.1 Zařízení RVB 2010-F1

2.2 Uzavírací balony

2.3 Zařízení RUP-F2

2.4 Zařízení D-F1

2.5 Zařízení UDP-F1

2.6 Mechanické uzávěry

3. Ostatní zařízení a přípravky

3.1 Zařízení S 1212

3.2 Zařízení UPU

3.3 Ostatní

4. Komponenty pro potrubí z plastů

4.1 Elektrotvarovky a tvarovky na tupo pro potrubí z PE

5. Komponenty pro potrubí z oceli

5.1 Tvarovky pro navrt. a uzavírání potrubí

5.2 Záplaty pro opravy potrubí

5.3 Kompaktní izolační spoje

5.4 Přírubové izolační spoje

5.5 Objímkové přesuvky

6. Ostatní komponenty pro potrubní systémy

6.1 Domovní přípojky (průchodky zdivem)

6.2 Bezpečnostní armatury

Statistika návštěv

Pondělí 228
Úterý 236
Středa 203
Čtvrtek 291
Pátek 335
Sobota 219
Neděle 259
Návštěvy online: 3
Celkem návštev: 635024
Rekord za den: 1264