Íŕçŕä 1 2 3 4 5 6 Âďĺđĺä

Uzavírací balony řady UBF - N jsou ručně vkládané balony s ochranným obalem se sníženou hořlavostí plněné inertním plynem pro přechodné uzavírání plynových potrubí.

Pracovní část uzavíracího balonu vyrobená pro konkrétní vnitřní průměr uzavíraného potrubí tvoří pryžová duše s ochranným textilním trvale antistatickým obalem se sníženou hořlavostí. Technická
specifi kace snížené hořlavosti je uvedena níže. Pracovní část je ohebně připevněna k zaváděcí části.

Zaváděcí část tvoří zpravidla zaváděcí trubice s pryžovou zátkou, identifikační štítek a armaturní sestava. Skladba komponentů zaváděcí části pro jednotlivé typy standardně vyráběných balonů této
řady je dále popsána v následujících listech katalogu, v případě potřeby ji však lze libovolně změnit dle požadavku zákazníka (viz. list 2.2-1).

Pro zajištění maximální bezpečnosti je použitelnost těchto uzavíracích balonů časově omezena. Doba použitelnosti (standardně 30 měsíců) je vyznačena na identifikačním štítku. Po uplynutí doby
použitelnosti je možno balon u výrobce repasovat.

 

ROZSAH POUŽITÍ A SPECIFIKACE

Materiál uzavíraného potrubí:
ocel, litina, PE, ostatní materiály po konzultaci s výrobcem

Průměr uzavíraných potrubí:
50 až 1400 mm viz. katalogový list typů

Média:
zemní plyn, neagresivní plyny, ostatní média po konzultaci s výrobcem

Tlakové zatížení:
- Max. přetlak v uzavíraném potrubí viz. katalogový list typů
- Max. přetlak v balonu viz. katalogový list typů

Pracovní teplota:
+5 až+28 °C

Pevnost v tahu:
1100 N

Elektrostatické vlastnosti:
-Měrný povrchový odpor 105 Ω
-shoda s ČSN EN 1149-5:2008

- Ochrana při krátkodobém styku s plamenem: označení A1 - shoda s ČSN EN ISO 11612:2009

- Ochrana proti sálavému teplu: úroveň provedení C1 – dle ČSN EN ISO 11612:2009
Poznámky

Kategorie: 2.2.3

Íŕçŕä 1 2 3 4 5 6 Âďĺđĺä


aktualizace katalogu: 17. března 2018

Obsah katalogu

1. Zařízení pro navrtávání

1.1 Zařízení KNS-F1

1.2 Zařízení COMPACT-F1 do 16 bar

1.3 Zařízení COMPACT-F1 do 40 bar

1.4 Prvky, příslušenství a doplňky

2. Zařízení pro uzavírání potrubí

2.1 Zařízení RVB 2010-F1

2.2 Uzavírací balony

2.3 Zařízení RUP-F2

2.4 Zařízení D-F1

2.5 Zařízení UDP-F1

2.6 Mechanické uzávěry

3. Ostatní zařízení a přípravky

3.1 Zařízení S 1212

3.2 Zařízení UPU

3.3 Ostatní

4. Komponenty pro potrubí z plastů

4.1 Elektrotvarovky a tvarovky na tupo pro potrubí z PE

5. Komponenty pro potrubí z oceli

5.1 Tvarovky pro navrt. a uzavírání potrubí

5.2 Záplaty pro opravy potrubí

5.3 Kompaktní izolační spoje

5.4 Přírubové izolační spoje

5.5 Objímkové přesuvky

6. Ostatní komponenty pro potrubní systémy

6.1 Domovní přípojky (průchodky zdivem)

6.2 Bezpečnostní armatury

Statistika návštěv

Pondělí 185
Úterý 162
Středa 228
Čtvrtek 325
Pátek 70
Sobota 142
Neděle 120
Návštěvy online: 3
Celkem návštev: 653868
Rekord za den: 1264