Katalog » Klíčová slova » RVB-2010-F1

Íŕçŕä 1 2 3 4 5 6 7 8 Âďĺđĺä

POUŽITÍ A POPIS

Zařízení RVB 2010-F1 slouží k přechodnému přerušení průtoku média potrubím. Uzavírací těleso (balon) ze speciální pryže je připevněn na zaváděcí tyč a pomocí zaváděcí komory zaveden bez úniku média do potrubí. Naplněním uzavíracího tělesa kapalinou pomocí tlakové a sací pumpy dojde k uzavření potrubí. Pro zvýšení bezpečnosti je uzavírací těleso opřeno o opěrné rameno, nebo opěrný válec, které zabraňují posunutí tělesa ve směru proudění plynu. Připojení zaváděcí komory k potrubí je provedeno pomocí balonovací tvarovky a uzavírací armatury kolmo k ose uzavíraného potrubí (balonovací
tvarovky viz část 4. tohoto katalogu).
Zaváděcí komory a zaváděcí tyče umožňují svou konstrukcí během uzavření potrubí uzavřený úsek potrubí monitorovat, případně tento úsek odvzdušnit, odplynit či proplachovat inertním plynem.
Zařízení je koncipováno tak, aby veškeré práce včetně uzavření balonovací tvarovky bylo možno provádět bez úniku média.Zařízení RVB 2010-F1 jsou konstrukčně navržena a vyráběna jako stavebnicová zařízení umožňující vysokou míru variability. Standardně jsou dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.

ROZSAH POUŽITÍ

Průměr a materiál uzavíraného potrubí:
Potrubí z oceli DN65 až DN300
Potrubí z PE dn75 až dn315 mm
Použití pro potrubí z jiných materiálů je možné pouze po konzultaci s výrobcem
Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny*
Maximální tlak v uzavíraném potrubí:
do 3 bar **
Pracovní teplota: -10/+130°C ***
* Jiná media pouze po konzultaci s výrobcem
** Maximální uzavíraný tlak dle dimenze uzavíraného potrubí viz. list 2.1-1.1
*** Hranice teplotního rozsahu dle typu použitých uzavíracích balonů
Poznámky

Kategorie: 2.1

Íŕçŕä 1 2 3 4 5 6 7 8 Âďĺđĺä


aktualizace katalogu: 17. března 2018

Obsah katalogu

1. Zařízení pro navrtávání

1.1 Zařízení KNS-F1

1.2 Zařízení COMPACT-F1 do 16 bar

1.3 Zařízení COMPACT-F1 do 40 bar

1.4 Prvky, příslušenství a doplňky

2. Zařízení pro uzavírání potrubí

2.1 Zařízení RVB 2010-F1

2.2 Uzavírací balony

2.3 Zařízení RUP-F2

2.4 Zařízení D-F1

2.5 Zařízení UDP-F1

2.6 Mechanické uzávěry

3. Ostatní zařízení a přípravky

3.1 Zařízení S 1212

3.2 Zařízení UPU

3.3 Ostatní

4. Komponenty pro potrubí z plastů

4.1 Elektrotvarovky a tvarovky na tupo pro potrubí z PE

5. Komponenty pro potrubí z oceli

5.1 Tvarovky pro navrt. a uzavírání potrubí

5.2 Záplaty pro opravy potrubí

5.3 Kompaktní izolační spoje

5.4 Přírubové izolační spoje

5.5 Objímkové přesuvky

6. Ostatní komponenty pro potrubní systémy

6.1 Domovní přípojky (průchodky zdivem)

6.2 Bezpečnostní armatury

Statistika návštěv

Pondělí 185
Úterý 162
Středa 228
Čtvrtek 109
Pátek 215
Sobota 142
Neděle 120
Návštěvy online: 2
Celkem návštev: 653582
Rekord za den: 1264